Rover

Rover

Roverlaget består av speidere fra 16 år og oppover

Roverlaget "primus" bestemmer sine egne aktviteter. Der er det også vanlige speider aktiviteter, men som er mer 
krevende enn i speidertroppen.

Vi har f.eks. vært på Rafting i Sjoa, juvvandring, endel av oss har også tatt bratt kort og kan derfor lede klatre turer og ha klatring
med våre speidere.

Vi har også endel helge turer og er med på ukes leire i både inn- og utland.

Roverne oppgave i gruppa er å bistå lederne og stille opp på møter, du vil finne rovere i både flokk og tropp.

I tillegg til dette gjennomfører også vi som flokk og tropp speidermerker innenfor forskjellige aktiviteter.