Om gruppa

Fevang speidergruppe ble startet i 1992. Den gang var det 27 medlemmer. I dag er Fevang speidergruppe Vestfolds største gruppe med rundt 100 medlemmer.
 
Fevang speidergruppe består av småspeiderflokk, speidertropp, roverlag og foreldreforening.
Kristianstad scoutkår i skåne i sverige er Fevangs vennskapsgruppe. Sammen har de to speidergruppene vært  på flere sommerleire.
 
Fevang speiderguppe er tilsluttet Norges speiderforbund.

LEDERNE VÅRE:

Gruppe leder
Kai Johannessen
Tlf: 915 98 134

Gruppe assistent
Ingrid B. Ingebrigtsen 
Christine Odden

Flokkleder
Christine Odden
Tlf: 950 12 802

Flokk assistent
Heidi Olsen
Alf Kristoffersen
Siri Frydenlund
Renate Klavenes

Troppleder
Kai Ingebrigtsen
Tlf: 952 83 520
 
Tropps assistenter
Ellen Kristine Kristiansen
Stian Olsen

Thea Haugbjørg
Fredrik Revfem

Rover leder
Aleksander Lunde

Tlf: 95781070