Velkommen til Fevang Speidergruppe.

På disse sidene finner du info om speidergruppa.

Fevang speidergruppe er så heldige at mange ønsker å bli speidere hos oss. Men grunnet plassmangel og for å opprettholde kvaliteten på speider arbeidet, har vi sett oss nødt til å innføre venteliste på nye medlemmer.  Det er derfor viktig at dere tar kontakt for å sjekke om vi har ledig plass eller om dere eventuelt må settes på venteliste.

Ved kontakt bruk våres kontakt skjema som du finner under fanen om gruppa eller kontakt gruppe leder på mail: kai.johannessen@sfjbb.net


Leir info!!!

Publisert: 07.06.18

vedlagt ligger info ang leiren til dere som ikke var på sommer avs.


New article

Publisert: 03.06.18

VIKTIG INFO ANG SOMMERAVSLUTTNING!!!!!


Tiurleik troppen

Tiurleik troppen

Publisert: 13.04.18

vedlagt ligger info. Samme som ligger på Facebook


Småspeidersamling og overnatting

Publisert: 13.04.18

les vedlagt info. 

Påmelding innen kl 16 førstkommende søndag Til Christine. 


Troppstur

Publisert: 31.01.18

vedlagt ligger info ang tur til helga